Mapa de riscos
Boca de incendios
sombra

¿Cómo funciona mapa de riscos?

A través da ferramenta mapa de riscos, podrás observa-la ubicación das empresas do Polígono de San Cibrao, os diferentes riscos que se poden derivar da actividade das mesmas, e os hidrantes que se atopan instalados pola zona industrial, para a rápida sofocación de incendios o emerxencias.

Polígono de San Cibrao

mapa

O gabinete de prevención de riscos laboráis nace co firme compromiso de infundir entre as máis de 300 empresas de Polígono San Cibrao a cultura preventiva, suscribindo un firme compromiso pola seguridade e a saúde dos máis de 8.000 traballadores, camiñando xuntos cara a mellora continua. Porque a prevención de riscos laboráis é o mellor camiño cara a eficiencia empresarial, e porque xuntos debemos camiñar para reducir e eliminar os sinistros, creando un ambiente propicio para a implantación de sistemas productivos seguros.

no blog

Comparte as túas opinións con nos, móstranos as túas inquietudes e dúbidas en materia preventiva.

ver máis